Belangrijke data op een rij

Belangrijke data op een rij

Voorlopige planning 2024

Woensdag 13 maart 2024          Geen repetitie i.v.m. Biddag

Zaterdag 16 maart 2024            9:30 uur in de Notenhof – Jaarvergadering DEV

Zaterdag 30 maart 2024            Paaszanguur in de Ned. Herv. Kerk Hattem

Woensdag 1 mei 2024              Geen repetitie i.v.m. meivakantie

Zondag 16 juni 2024                 Medewerking Tentdienst camping De Leemkule

Woensdag 19 juni 2024            Laatste repetitie voor de vakantie

Woensdag 26 juni 2024            Afsluiting zangseizoen met een Koorzang en samenzang avond in de Andreaskerk

Woensdag 4 september 2024     1e repetitieavond na de vakantie

Woensdag 6 november 2024     Geen repetitie i.v.m. Dankdag

Woensdag 11 december 2024    Kerstconcert DEV in De Open Poort