Christelijk Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” te Hattem

Christelijk Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” te Hattem

Die naam “Door Eendracht Verbonden” wil het Christelijk mannenkoor uit Hattem waarmaken.

Het heden van het koor

Vanaf januari 2024 is Jacob Schenk onze dirigent; in het begin als tijdelijke vervanger, maar sinds april als onze vaste dirigent. Jacob Schenk is een veelzijdig musicus. Hij bespeelt verschillende instrumenten, treedt op als zangsolist en is een bevlogen dirigent van verschillende koren.  Ook bij DEV heeft dit een warme en inspirerende afstraling op het koor.

Hoogtepunten zijn elk jaar de Paaszang op de Stille Zaterdag (al gedurende meer dan 30 jaren) en het kerstconcert. Tot voor de coronaperiode werd regelmatig een voorjaarsconcert of een andere uitvoering verzorgd, al of niet in samenwerking met een ander koor. De afgelopen jaren is er medewerking verleend aan een korenfestival, bijvoorbeeld in Kampen of het Hanzefestival in september 2023. Verder verleent het koor af en toe medewerking aan kerkelijke bijeenkomsten zoals een tentdienst op camping Leemcule of bij de begrafenis van een koorlid. De traditie om naast de Paaszang en het kerstconcert een ander optreden te verzorgen is weer opgepakt. In juni ’24 was er een koor- en samenzangbijeenkomst in de Andreaskerk.

Het repertoire van DEV is gevarieerd: van klassiek (delen uit missen en koorwerken), via (oude) kerkmuziek uit de anglicaanse en oosters orthodoxe kerktraditie (byzantijns) naar gospelliederen. Ook worden liederen zonder een directe christelijke achtergrond gezongen. Het koor streeft naar een repertoire met veel a capella zang (dat wil zeggen koorzang zonder muzikale begeleiding).

Als impressie tonen we het volgende fragment:

Muziek
Muziek voorbeeld

Verleden

Ons koor is opgericht op 15 februari 1935. In Hattem bestond al een neutraal mannenkoor maar gaandeweg ontstond er ook een behoefte aan een mannenkoor van christelijke signatuur. DEV begon met 23 leden met als dirigent de heer H.W. Schoenmaker, onderwijzer aan de van Heemstraschool. Al in hetzelfde jaar werd in november het eerste concert gegeven samen met de Christelijke Muziekvereniging Hattem (CMH). Met deze vereniging wordt ook nu nog met regelmatig samengewerkt. Het ledental liep al snel op hoewel het koorgebeuren in de oorlogsjaren op een laag pitje stond en er soms zelfs tijdelijk helemaal geen activiteiten waren.

Na een aantal jaren van regelmatige wisseling van dirigenten startte de heer Henk Pijlman in 1956 zijn activiteiten als muzikaal leider bij het koor. Onder zijn leiding bloeide het koor op en had al snel zo’n zeventig leden. Henk Pijlman leidde het koor tot 1970.

Daarna werd het dirigeerstokje overgenomen door Karel Rouw. Door hem werd de opgaande lijn doorgetrokken en bleek het koor in staat om tot hoge prestaties te komen. Veel concerten werden gegeven in binnen- en buitenland, zoals in 1985 en 1988 in Hongarije. Sinds 1985 bestaan er goede contacten met het koor ‘Kantus’ van de Reformatorische Universiteit van de Hongaarse plaats Debrecen. Tijdens de periode van Karel Rouw werden er 2 LP’s uitgebracht en 2 CD’s. Het ledental groeide naar bijna 80 leden. Karel Rouw nam, na 25 jaar, in 1995 afscheid van het koor en werd door DEV, gezien zijn prestaties, daarbij benoemd tot ere-dirigent.

Sinds 1995 stond DEV onder leiding van Bert Duijst. Hij wist als vakman ‘pur-sang’ de kwaliteiten van het koor op een hoog niveau te houden. In deze tijd maakte het koor in 2005 en 2007 concertreizen naar Duitsland. Ook zijn er enkele CD’s opgenomen. Bert Duijst heeft het koor 18 jaar geleid. Hij stopte per 1 november 2013 als dirigent van DEV. Ook hij werd vanwege zijn betrokkenheid en verdiensten voor het koor benoemd tot eredirigent.

Vanaf 12 februari 2014 tot en met 14 juni 2017 stond DEV onder leiding van Bert van de Wetering uit Zwolle. 

Daarna werd vanaf 1 januari 2018 het koor geleid door Edwin Velvis. Hij was vooral geïnspireerd door Engelse koorzang en had veel aandacht voor de technische aspecten van het zingen en van koorzang. Ondanks de periode van corona heeft hij het koor kwalitatief op peil weten te houden. In januari 2024 hebben we afscheid genomen van elkaar omdat Edwin dirigent werd van een kamerkoor in Noord-Groningen, de regio waarin hij woont.

Ledenwerving

Net als veel andere koren is de periode van corona niet gemakkelijk geweest en vraagt de doorstart de nodige aandacht. In deze periode is het ledental helaas geslonken. Op dit moment, voorjaar 2024, telt DEV rond de 45 leden. Koren willen aantrekkelijk zijn, nieuwe en jonge leden werven en kwalitatief goed presteren. Dat vraagt inzet en concentratie. om kwalitatief goede uitvoeringen te verzorgen. Zo ook DEV. Het koor is gemotiveerd en bevlogen om te blijven zingen en daarmee uitvoering te geven aan de oorspronkelijke doelstelling van het koor: zingend het evangelie verkondigen. Ook in de 21e eeuw.

Onze leden komen hoofdzakelijk uit Hattem maar daarnaast ook uit de wijde omgeving van Hattem (Apeldoorn, Genemuiden, Hasselt, Heerde, Kampen, Nieuwleusen, Wapenveld, Wezep en  Zwolle).

Het zou fijn zijn als er weer groei in het ledental zou komen, vooral als daarmee ook de gemiddelde leeftijd zou dalen. Aanwas van jonge leden zou fijn zijn, waarbij ‘jong’ overigens een relatief begrip is. Onder onze jonge leden zijn er al die opa zijn.

Wellicht is het goed enkele overwegingen te geven waarom zingen bij DEV aangenaam is.  Overwegingen om lid van DEV te zijn:

  • Bij DEV is de onderlinge verbondenheid – zoals de naam Door Eendracht Verbonden aangeeft – een centraal thema.
  • Er heerst in het koor een goede sfeer waarbij naast geducht repeteren ruimte is voor ontspanning.
  • Zingen in een koor is gezond voor geest en lichaam; je blijft jong van geest ook al klimmen de jaren!
  • Bij DEV zing je in een amateurkoor waar waarde wordt gehecht aan een professionele voorbereiding en presentatie.
  • Het koor is een gezamenlijke inspanning: positieve initiatieven van leden worden op prijs gesteld en gestimuleerd.
  • Als mannenkoor heeft DEV een eigen kleur en als christelijk mannenkoor een eigen signatuur

DEV is een mannenkoor met enthousiaste zangers die met veel plezier gedisciplineerd en geconcentreerd repeteren onder leiding van hun dirigent. Op de repetitieavonden heerst er een goede sfeer, waarbij naast intensief repeteren en studeren eveneens ruimte aanwezig is voor ontspanning.

Elke woensdagavond wordt er gerepeteerd van 19.45 uur tot 21.45 uur in de Notenhof , Sparrenlaan 3a Hattem o.l.v. de dirigent.

Belangstellende kunnen vrijblijvend een viertal repetities bijwonen waarna gevraagd wordt of je lid wil worden. Van leden wordt verwacht dat zij bereid zijn om contributie te betalen. 

Voor meer informatie: bel dan gerust de voorzitter (038-4448849 of de secretaris (038-4441990) of stuur een email (zie bij contact). Klik verder om meer te weten over ons bestuur, de dirigent of om contact op te nemen.

Eigen gebouw

Het koor beschikt, samen met ‘de Christelijke Muziekvereniging Hattem’ (CMH), sinds 2000 over een eigen multi-functioneel repetitielokaal ‘De Notenhof’. Dit gebouw is ondergebracht in Stichting De Notenhof waarin DEV en CMH gezamenlijk participeren. Het gebouw wordt ook verhuurd aan de muziekschool van CMH en andere gegadigden.

Toekomst van het koor

De kwaliteit van onze koorzang ligt op een behoorlijk niveau. Onder de bezielende leiding van de dirigent wordt steeds gezocht naar nieuwe uitdagingen. Dat vraagt een bijzondere inzet van de koorleden; tegelijk blijven de repetities ook een bron van ontspanning en is er warme vriendschap binnen het koor. Binnen de Hattemse gemeenschap neemt het koor een belangrijke plaats in en wil dat ook in de toekomst graag blijven doen. We willen  samen met de grote fanfareorkesten, de andere mannenkoren, de diverse gemengde koren en cantorijen de naam van Hattem als Muziekstad hooghouden. We willen onze signatuur als christelijk koor met een zekere traditionele inslag vasthouden en profileren. Dit doen we conform onze oorspronkelijke doelstelling: “Wij moeten Gode zingen, halleluja!” Zowel in het verleden, het heden maar ook in de toekomst wisten en weten de leden van DEV zich geleid door de Hemelse Vader. Zijn Naam groot maken en zingend getuigend van Zijn liefde: dat is waar DEV voor stond en wil blijven staan.