Het Bestuur

Het Bestuur

Het dagelijks bestuur van Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden in Hattem bestaat uit de volgende personen:

Berg_vd_Jaap

Voorzitter
Jaap van der Berg

Secretaris en Koormeester
Nico van der Knokke

Penningmeester
Aart Regterschot