DEV zijn verleden, heden en toekomst

DEV zijn verleden, heden en toekomst

Verleden:

Ons koor is opgericht op 15 februari 1935. In Hattem bestond al een neutraal mannenkoor maar gaandeweg ontstond er ook een behoefte aan een mannenkoor van christelijke signatuur. DEV begon met 23 leden en als dirigent werd de heer H.W. Schoenmaker, onderwijzer aan de van Heemstraschool,  benoemd, Al in hetzelfde jaar werd in november het eerste concert gegeven samen met de Christelijke Muziekvereniging uit Hattem. Met deze vereniging wordt ook nu nog met regelmatig samengewerkt. Het ledental liep al snel op hoewel het koorgebeuren in de oorlogsjaren op een laag pitje stonden en er soms zelfs tijdelijk helemaal geen activiteiten waren.

Na een aantal jaren van regelmatige wisseling van dirigenten startte de heer Henk Pijlman in 1956 zijn activiteiten als muzikaal leider bij het koor. Onder zijn leiding bloeide het koor op en had al snel zo’n zeventig leden. Henk Pijlman leidde het koor tot 1970.

Daarna werd het dirigeerstokje overgenomen door Karel Rouw. Door hem werd de opgaande lijn doorgetrokken en daardoor bleek het koor in staat om tot hogere prestaties te komen. Veel concerten werden gegeven in binnen- en buitenland. Genoemd kunnen worden de concertreizen in 1985 en 1988 naar Hongarije en naar Duitsland in 2005 en 2007. Sinds 1985 bestaan er goede contacten met het koor ‘Kantus’ van de Reformatorische Universiteit van de Hongaarse plaats Debrecen. Tijdens de periode van Karel Rouw werden er 2 LP’s uitgebracht evenals 2 CD’s. Het ledental groeide naar bijna 80 leden. Karel Rouw nam, na 25 jaar, in 1995 afscheid van het koor en werd door DEV, gezien zijn prestaties, daarbij benoemd tot Ere-dirigent.
Sinds 1995 stond DEV onder leiding van Bert Duijst en hij wist, als vakman ‘pur-sang’, de kwaliteiten van het koor op een hoog niveau te houden. Bert Duijst, die 18 jaar het koor heeft geleid, is per 1 november 2013 gestopt met zijn werkzaamheden voor DEV. Met pijn in zijn hart heeft hij afscheid genomen van ons mannenkoor.
Vanaf 12 februari 2014 tot en met 14 juni 2017 stond DEV onder leiding van Bert van de Wetering uit Zwolle. 

Per 1 januari 2018 kon DEV een nieuwe dirigent verwelkomen: Edwin Velvis. Helaas hebben we in januari 2024 weer afscheid genomen van elkaar. Nu zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent (zie kopje dirigent).

DEV was in de achter ons liggende jaren meermalen te beluisteren en te zien op radio en televisie en vonden er uitwisselingen plaats met andere koren uit het gehele land.

Heden:

Op dit moment telt DEV 65 leden. De leden komen hoofdzakelijk uit Hattem maar daarnaast ook uit de wijde omgeving van Hattem (Apeldoorn, Genemuiden, Hasselt, Heerde, Kampen, Nieuwleusen, Wapenveld, Wezep en  Zwolle). Hoogtepunten zijn elk jaar het voorjaarsconcert, de Paaszang op de Stille Zaterdag (al gedurende meer dan 30 jaren) en het kerstconcert. Eind 2009 werd de 3e CD opgenomen en inmiddels gepresenteerd op het jubileumconcert ’75 jaar DEV’ dat op 6 maart 2010 werd gehouden. Edwin Velvis werkt steeds weer aan de opbouw van prachtige programma’s die ‘elk wat wils’ bieden. Het repertoire van DEV is gevarieerd: van klassiek (delen uit missen en koorwerken), via (oude) kerkmuziek uit de anglicaanse en oosters orthodoxe kerktraditie (byzantijns) naar gospelliederen. Ook worden liederen zonder een directe christelijke achtergrond gezongen. Belangrijk is het ook om te weten dat het merendeel van het repertoire a capella (zonder muzikale begeleiding) ten gehore wordt gebracht. Er vinden nog steeds met enige regelmaat uitwisselingen plaats met verschillende koren in ons land en daarnaast wordt meegewerkt aan kerkelijke- en andere samenkomsten (o.a. in verzorgings en verpleegtehuizen). Ook wordt tenslotte, op verzoek, meegewerkt aan concerten van andere koren in de regio maar ook daarbuiten.

Repetities:
                   
Elke woensdagavond wordt er gerepeteerd
van 19.45 uur tot 21.45 uur
in de Notenhof , Sparrenlaan 3a Hattem
o.l.v. de dirigent

Muziek
Muziek voorbeeld

Ledenwerving:
Voortdurend wordt er gezocht naar mogelijke nieuwe leden. Maar waarom zou je nu juist lid moeten worden van DEV?

Daarom:

  • Bij DEV word je opgenomen in de grote DEV-familie
  • Bij DEV heerst een goede sfeer waarbij naast geducht repeteren ruimte is voor ontspanning
  • Bij DEV tel je mee!
  • Bij DEV blijf je jong van geest ook al klimmen de jaren!
  • Bij DEV zing je in een amateurkoor waar waarde wordt gehecht aan een professionele voorbereiding en presentatie
  • Bij DEV wordt positieve initiatieven van leden op prijs gesteld.

Daarom durven wij te stellen dat DEV het aangewezen koor is voor mannen vanaf 18 jaar die kunnen en durven te zingen en zich kunnen vinden in de doelstellingen van het koor. DEV is een mannenkoor met meer dan 60 leden: een grote club van vooral enthousiaste zangers die met veel plezier repeteren onder leiding van onze dirigent. Op de repetitieavonden (woensdags van 19.45 uur tot 21.45 uur) heerst er een goede sfeer, waarbij naast intensief repeteren en studeren eveneens ruimte aanwezig is voor ontspanning. Ongeacht de leeftijd zijn we voor onze dirigent ‘de jongelui’. Door het zingen blijft je geest  jong. Hoogtepunten zijn elk jaar: het Voorjaarsconcert, het paaszanguur op de avond van Stille Zaterdag, het Kerstconcert. Daarnaast uiteraard de concerten en medewerking aan concerten elders in het land. Kortom wil je graag zingen bij een koor en doe je dat nog niet op woensdagavond bij een ander koor dan kun je als geïnteresseerde vrijblijvend een viertal repetities bijwonen waarna gevraagd wordt of de bereidheid aanwezig is om lid te worden. Van leden wordt verwacht dat zij bereid zijn om contributie te betalen.  Voor meer informatie: bel dan gerust de voorzitter (038-4443643 of de secretaris (038-4441990) of stuur een email (zie bij contact).

Klik verder om meer te weten over ons bestuur, de dirigent of om contact op te nemen.

Toekomst:

De kwaliteit van de koorzang ligt, zoals eerder gesteld, op een hoog niveau. Onder de bezielende leiding van de dirigent wordt echter steeds gezocht naar nieuwe uitdagingen. Dat vraagt een bijzondere inzet van de koorleden maar daarnaast blijven de repetities ook een bron van ontspanning en is de warme vriendschap binnen het koor van een hoog gehalte. Binnen de Hattemse gemeenschap neemt het koor een belangrijke plaats in en wil dat ook in de toekomst graag blijven doen:  samen met de 3 grote fanfareorkesten, de 2 mannenkoren, de diverse gemengde koren en cantorijen de naam van ‘Hattem Muziekstad’ hoog te houden. Daarvoor wordt ook hard gewerkt aan de werving van (jongere) leden en een verdere uitbreiding en vernieuwing van het repertoire. DEV in 2010 de leeftijd van 75 jaar bereikt maar nog jeugdig en met veel elan op weg naar het honderdjarig bestaan onder het thema: “Wij moeten Gode zingen, halleluja!” Zowel in het verleden, het heden maar ook de toekomst wisten en weten de leden van DEV zich geleid door de Hemelse Vader. Zijn Naam groot maken en zingend getuigend van Zijn liefde: dat is waar DEV voor stond en wil blijven staan.

Eigen gebouw

Na enkele jaren van ‘omzwervingen’ beschikt het koor, samen met ‘de Chr. Muziekver. te Hattem’, sinds 2000 over een eigen multi-functioneel repetitielokaal ‘De Notenhof’.
In 1999 werd het kerkgebouw van de Ned. Protestanten Bond gekocht aan de Sparrenlaan 3a. Dit gebeurde door de opgerichte Stichting De Notenhof waarin de CMH en DEV elk voor 50% participeren.
De kerk van de NPB huurt nu de inmiddels prachtig verbouwde- en aangepaste ruimte voor kerkdiensten die 1x in de twee weken worden gehouden.
Daarnaast wordt het gebouw verhuurd aan de muziekschool van de CMH en andere culturele verenigingen.

Notenhof, Sparrenlaan 3A, Hattem
Notenhof, Sparrenlaan 3A, Hattem